Stara slovenska imena za otroka

V iskanju unikatnosti se vedno več novopečenih staršev odloča za izvirna slovenska predkrščanska imena. Ta del naše zgodovine in kulture je bil dolgo zasenčen s prevzemom krščanskih imen, ki so v tem času pridobila večjo prepoznavnost. Danes pa ponovno oživljamo slovenska tradicionalna imena, ki izvirajo iz predkrščanskega in poganskega obdobja.

Predkrščanska slovenska imena so bila močno povezana z naravo in življenjsko filozofijo naših prednikov. Tako so bila pogosta imena, ki so izhajala iz poimenovanja živali, kot so Jelen, Medved, Volk ali Jastreb, ali pa na lastnosti, kot so Črnel, Dobrej in Krasan. Tradicionalna slovenska imena so odražala vrednote, ki so bile v tistem času cenjene, kot so pogum, moč, lepota in povezanost z naravo.

V sodobnem času se te vrednote še vedno odražajo v naši kulturi in so izredno cenjene, zato ni presenetljivo, da se mnogi starši odločajo za ta slovenska predkrščanska imena. S tem ne le ohranjajo del naše kulturne dediščine, temveč tudi poudarjajo unikatnost in individualnost svojih otrok.

Vseeno pa je pomembno omeniti, da je pri izbiri imena vedno treba upoštevati tudi otrokovo dobrobit. Čeprav so ta imena del naše zgodovine, je treba premisliti, ali se bodo dobro vklopila v otrokovo življenje in ali bodo otroku prinesla občutek pripadnosti in samozavesti. Na koncu koncev je najpomembnejše, da je ime, ki ga izberemo, izraz ljubezni in spoštovanja do otroka.

V nadaljevanju si lahko preberete zbirko slovenskih imen za fantke in punčke.

A

Aljaž
Ana
Andraž
Anže

B

Beda
Bega
Bela
Belica
Belot
Benebod
Blagica
Bogo
Bogomir
Bojan
Bor
Boran
Borin
Borižit
Borut
Boža
Boželisa
Božjak
Branimir
Branislav
Branka
Branko
Braslav
Bratina
Bratislav
Bratrica
Breda
Bretislav
Brzila
Brzota
Budan
Budič
Budigoj
Budin
Budislav
Budislava
Budoran

C

Cveta
Cvetka
Cvetko
Čestimir
Čistilo
Črešulja
Črna
Črnel
Črni
Črnika
Črt
Črt
Črtomir
Črven

D

Dalimir
Dana
Danimir
Debeloglav
Dobislav
Dobra
Dobrava
Dobren
Dobrica
Dobriko
Dobrodej
Dobromisl
Dobronega
Dobroslav
Dobroslava
Dobrovlasta
Dobrožica
Dobrožit
Dobrožizna
Dolga
Dolgodelka
Domogoj
Domomir
Draga
Dragan
Dragič
Drago
Dragomer
Dragomir
Dragorok
Dragoslav
Dragovan
Dragovit
Dragožit
Dražigost
Dražna
Družiljub
Držimir

E


Erazem

F

Ferenc
Franca
France

G

Gaber
Ganej
Glavaš
Gnevaš
Godemir
Godemisl
Godeslava
Godež
Gojica
Gojka
Gojko
Gojmir
Gojmira
Gola
Golan
Golodrag
Golodraga
Golomir
Goloslava
Golotek
Gonimir
Gorazd
Gostibil
Gostidrag
Gostidraga
Gostiša
Grben
Grešič

H

Hervard
Hoten
Hotimir
Hrast
Hudimar

I

Iztok
Imica
Ingo
Inko
Izbor
Izidor
Izidora

J

Jalen
Jana
Janez
Jasna
Jastreb
Jelen
Jelka
Jesen
Ježumila

K

Kajtimir
Kako
Kasne
Kocel
Kolo
Kosar
Kragulj
Kralj
Krasa
Krasna
Krepek
Krmišin
Krotila
Kunigoj

L

Lada
Ladimar
Lado
Laduta
Lala
Lastimir
Lepa
Ljuba
Ljuban
Ljubej
Ljubica
Ljubin
Ljubo
Ljubonja
Ljubota
Ljudevit
Ljut
Ljuta
Ljutica
Ljutič
Ljuto
Ljutomir
Ljutovid

M

Mala
Malej
Manjdrag
Manjdraga
Manjsvet
Mil
Mila
Milaš
Milej
Milica
Miljena
Mira
Miran
Mirigoj
Mirna
Miro
Miromisl
Miroslav
Miroslava
Misl
Mislena
Mistislav
Mlada
Mnigoj
Mogoj
Moitik
Mojca
Mojslava
Motak
Motilo
Motimira
Možič
Munimir

N

Nada
Nadovid
Nebomir
Nedelj
Nedeljko
Negoj
Negomir
Negota
Nenadej
Nepokor
Neško
Nežič
Nežir
Ninonica
Nitrabor
Nosimir

O

Očeslav
Odlog
Odola
Omisl

P

Pero
Perun
Pešec
Petanko
Pitalo
Pomik
Predimir
Predislav
Premil
Premisl
Pribibor
Pribigoj
Pribila
Pribina
Pribislav
Pribislava
Pribislavka
Primož
Prisnec
Prisnoboda
Prodan
Prosilo
Prvin

R

Rada
Radegost
Radek
Raden
Radigoj
Radiš
Rado
Radob
Radom
Radomer
Radomir
Radomisla
Radonja
Radosta
Radoš
Radovin
Raduš
Rašmen
Ratimer
Rodan
Rok
Roža

S

Samo
Samoslav
Samoslava
Sebidrag
Sebimir
Sejan
Semika
Sitilaž
Slabotin
Slava
Slavka
Slavko
Slavoboj
Slovenka
Sobemisla
Sojdrag
Stagoj
Stamer
Stan?o
Stana
Stanigoj
Stanislav
Stanka
Stanko
Stano
Stojan
Stojdrag
Stojgoj
Stojmer
Stojše
Stradoslav
Stradoslava
Straha
Stranimir
Stranka
Stregomil
Suhlin
Svarunja
Svedobra
Svegoj
Sveljub
Svemisl
Sveslav
Sveta
Svetec
Svetin
Svetogoj
Svetoplug
Svetopolk
Svetoslav
Svetošej
Svetožizna
Svetuš
Svobodin

Š

Ščenedrag

T

Tal
Taljub
Temava
Temna
Tešina
Tetovid
Tiha
Tihica
Tihodrag
Tihomer
Tihomir
Tihomira
Tihožit
Tisa
Tomislav
Tomislava
Topa
Trdač
Trdila
Trdoboj
Trdodrag
Trdoglav
Trdogoj
Trdomir
Trdoslav
Trebec
Trebegoj
Trebenja
Trebibor
Trebica
Trebigost
Trebil
Trebimir
Trebišin
Trebišnež
Trebivit
Trebnik
Truden
Trudopolk

U

Ubislava
Unčat
Unislav

V

Val
Valhun
Valuk
Večegoj
Velišnik
Vesela
Vesna
Vid
Vida
Videc
Vidina
Vidoš
Vilan
Višegnev
Višegoj
Višemir
Vit
Vitamisl
Vitan
Vitemar
Vitemir
Vitigon
Vitislav
Vitko
Vito
Vitobrater
Vitoglav
Vitomir
Vitoslav
Vojmir
Vojnomir
Volčina
Volkonja
Volkota
Volkun
Vranica

Z

Zababerad
Zadrag
Zala
Zarja
Zdemir
Zdene
Zdenko
Zememisl
Zemetek
Zemiboned
Zemidrag
Zemidraga
Zemidrug
Zemignev
Zemigoj
Zemislav
Zla
Zlata
Zlativenca
Zlatka
Zlatko
Zlatolasa
Zlebor
Zleslava
Zlodej
Zoban
Zora
Zverko
Zvone
Zvonimir
Zvonka
Zvonko

Ž

Železen
Židana
Židislav
Žilič
Žitigoj
Žitiljub
Žitivit
Žitomir
Žitomisl
Živina
Života
Žizemir
Žižnec
Žoltin
Žugoj

Slovenska predkrščanska imena

V slovenski družbi se še vedno večinoma uporabljajo osebna imena krščanskega izvora, ki izvirajo iz hebrejščine, grščine, latinščine in germanskih jezikov. Tradicionalna slovenska predkrščanska imena, so v veliki meri izvirala iz slovanskega jezikovnega korena. Ta trend poimenovanja je zasenčila Cerkev, saj je narekovala poimenovanje otrok po številnih svetnikih.

Slovanski predniki Slovencev so uporabljali tako zložena imena kot nezložena imena. Primeri nezloženih imen vključujejo Bojan, Črnel in Jelen, katerih pomeni so lahko razumljivi, saj izhajajo iz besed, ki so še danes žive v slovenskem jeziku. Črnel, na primer, izhaja iz pridevnika ‘črn’, Jelen pa iz imena za žival ‘jelen’. Nekatera imena, kot je Gorazd, so težje razumljiva, ker izhajajo iz besed, ki niso več del sodobne slovenščine.

Zložena imena, kot sta Vladislav in Vladimir, imajo pogosto bolj kompleksen pomen, ki ga je mogoče razumeti le skozi analizo posameznih delov imena. Vladislav, na primer, lahko razumemo kot kombinacijo slov ‘vladati’ in ‘slav’, kar pomeni ’tisti, ki vladuje in je slaven’. Ime Vladimir pa bi lahko razlagali kot ’tisti, ki obvladuje mir’.

Te oblike imenovanja, ki jih danes lahko označimo kot slovenska poganska imena, so bile v veliki meri opuščene po Tridentinskem koncilu v 16. stoletju, ko je Cerkev prepovedala uporabo poganskih imen. Vendar so se po koncu druge svetovne vojne slovanska imena ponovno pojavila v slovenski družbi. Tudi danes se vse več novopečenih staršev odloča za tradicionalna slovenska imena ali za poganska imena.

Danes lahko slovenska predkrščanska imena imamo za dediščino svoiih prednikov, na katero smo izredno ponosni. Prizadevanja za ohranjanje in ponovno uporabo teh imen so pomemben korak k ohranjanju slovenske kulturne in jezikovne zgodovine.

Katero tradicionalno slovensko ime vam je najbolj všeč? Zapišite ga v komentar pod prispevkom.